درباره ما

گروه امداد دینی «گـاد» مجموعه‌ای از دانش آموختگان متخصص و متعهد حوزه علمیه را گرد هم آورده است تا نسبت به انجام سریع و مطمئن آن دسته از اعمال و مناسک دینی مذهبی که نیابت‌بردار هستند و برای انجام، قابلیت واگذاری به غیر را دارند، از طریق ثبت سفارش در فضای مجازی و اپلیکیشنی که به همین نام طراحی و بارگذاری شده است، اقدام نمایند.

ما مسئولیت شرعی انجام متقن و مطمئن اعمال و مناسک درخواستی را به عهده می‌گیریم چون مجریان ما از دانش آموختگان متخصص و متعهد حوزه علمیه هستند که به صورت خاص برای این امر مهم گزینش شده‌اند و نیز ناظران روحانی ما بر وضعیت و مراحل انجام سفارشات واصل شده تا پایان کار نظارت می‌کنند.