قوانین و مقررات

کمتر از ۱۰۰ هزار تومان رسید تحویل نمی‌شود

تراکنش کمتر از ۱۰۰ تومان انجام نمی‌شود

هفته ای یکبار دوشنبه ها با مجریان تسویه‌ حساب می‌شود

مجریان شرعا متعهدند ابتدا یک سفارش را به اتمام برسانند و سپس سفارش جدید بگیرند